De integere manager: Over de top, dilemma's en de diamant

Waarom dit boekje voor u is geschreven...
"Als nu een medewerker over de schreef zou gaan, valt onze organisatie dan iets te verwijten?"
"Als ik morgen zou worden beschuldigd van onregelmatigheden, heb ik dan alle schijn tegen?"
"Als ik volgende week zou moeten stoppen met werken, kijk ik dan met een ontevreden gevoel terug op mijn loopbaan?"
"Doen wij nu dingen die ons volgend jaar met de kennis van dan zeer kwalijk worden genomen?"

Vindt u deze vragen:
  • Onzinnig? Ontdek in dit boekje het belang van integriteit voor iedere leidinggevende.

  • Moeilijk? Dan geeft dit boekje handvatten om uw integriteit te toetsen, te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

  • Overbodig (u antwoordt viermaal volmondig nee)? Dan is dit boekje de proef op de som.


  • Aan de hand van herkenbare voorbeelden bespreekt dit boekje zes principes die voor iedere leidinggevende gelden. De gepresenteerde integriteitsdiamant is gestoeld op onderzoeken binnen talrijke organisaties en op velerlei gesprekken met leidinggevenden over hun binnenkamer.

    Muel Kaptein is werkzaam bij KPMG Ethics & Integrity, bij het wetenschappelijk centrum Ethicon en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Bedrijfskunde, vakgroep Business-Society Management.

    Go back to Books.