Onderneming en maatschappij: Op zoek naar vertrouwen

Een actuele kijk op de groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheden van ondernemingen.

Meer en meer wordt op bedrijven een beroep gedaan actief bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook om een goede relatie met de overheid en de stakeholders: aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en NGO's. Het vertrouwen tussen de onderneming, haar stakeholders en de overheid is daarbij essentieel.

Onderneming & maatschappij beschrijft de emancipatie van bedrijven richting maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast inhoudelijke beschouwingen worden concrete instrumenten als een gedragscode, stakeholdersdialoog en verslaglegging beschreven.

De redactie van dit boek was in handen van Jan Peter Balkenende, Muel Kaptein, Eduard Kimman en Jan Peter van den Toren

Go back to Books.