Maatschappelijk en Integer Ondernemen Vergt meer Aandacht (November 7, 2003)

Tachtig procent van de Nederlandse organisaties behandelt klanten op verantwoorde wijze. Bijna tweederde van de organisaties gaat verantwoord om met de belangen van medewerkers. Tegelijkertijd doen zich op de werkvloer vele vormen van maatschappelijk onverantwoord gedrag voor. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De Duurzaamheidbarometer’, verricht door Ethicon onder de Nederlandse beroepsbevolking.

Ethicon is het onderzoekscentrum van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) op het gebied van integriteit, ethiek en maatschappelijk ondernemen. Het onderzoek is onder verantwoordelijkheid van Prof. M. Kaptein uitgevoerd door M. Vrolijk, T. Haaksma en M. Dillewaard

De onderzoekers van Ethicon hebben onder 500 leden van de Nederlandse beroepsbevolking onderzoek gedaan naar verantwoord en integer gedrag op hun werk. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat de eigen organisatie verantwoord omgaat met externe partijen. Consumenten hebben het minst te klagen: 82 procent van de Nederlandse beroepsbevolking vindt dat de eigen organisatie verantwoord omgaat met de consument. 80% vindt dat de organisatie verantwoord omgaat met de aandeelhouders en kapitaalverstrekkers. Minder verantwoord gaan organisaties om met het milieu, omwonenden en eigen personeel: in 65% van de organisaties is hiervan sprake. De verantwoorde omgang met actiegroepen schiet het meest te kort: slechts 44% van de werkende Nederlanders vindt dat hun organisatie respectvol omgaat met actiegroepen.

Aan de andere kant zijn veel respondenten de afgelopen twaalf maanden getuige geweest van incidenten op hun werk. Misbruik van bedrijfsmiddelen scoort het hoogst: 60% geeft dit aan. Enkele anderen opzienbarende resultaten zijn: onveilige/ongezonde werkomstandigheden (43%), onzorgvuldige omgang met de informatie van derden (41%), creëren van een vijandige werkomgeving (29%), het geven van verkeerde of misleidende informatie aan consumenten (22%), oneerlijke concurrentie (14%), aannemen van ontoelaatbare geschenken (10%) en vervalsing of manipulatie van de boekhouding (6%).

Veel van de incidenten is terug te voeren op de organisatie zelf. De helft van de beroepsbevolking geeft aan dat de organisatie duidelijk maakt welke normen en waarden er gelden. Vooral de normen ten aanzien van de maatschappij, milieu en open communicatie zijn onduidelijk. Slechts bij 55% van de organisaties wordt het aan de orde stellen van ethische dilemma’s en kritiek bevorderd. Medewerkers blijken meer zicht te hebben op onverantwoord gedrag van elkaar (58%) en op onverantwoord gedrag van de leidinggevende (47%) dan dat hun leidinggevende zicht heeft op onverantwoord gedrag van de eigen medewerkers (37%). 38% van de leidinggevenden en medewerkers staat open voor kritiek op hun gedrag. 40% van de werknemers geeft aan over voldoende tijd te beschikken om het werk verantwoord uit te voeren.

De gevolgen liegen er niet om. 68% van de medewerkers geeft aan dat als gevolg van de incidenten op de werkvloer de organisatie een minder aantrekkelijke werkgever wordt. Rondom de 60% zegt ook dat indien de incidenten bekend zouden worden dit leidt tot beschadiging van het vertrouwen in de organisatie en verlies van bestaande klanten. De helft geeft zelfs aan dat de huidige incidenten kunnen leiden tot wettelijke boetes en sancties.

Noot voor de pers: De Rotterdam School of Management is de business school van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De School behoort tot ’s werelds top op het gebied van management onderzoek en onderwijs en staat bekend om zijn internationale karakter en innovatieve benadering.

Voor meer informatie: Afdeling Communicatie & Externe Betrekkingen drs. Bas Schreiner (tel.:+31 (0)10-4081831, e-mail: bschreiner@fbk.eur.nl http://web.eur.nl/fbk/about/news