Steeds meer bedrijven hebben bedrijfscode (April 22, 2003)

54 van de 100 grootste Nederlandse bedrijven heeft een eigen bedrijfscode, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting NCW, Ethicon en de Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie. In 1999 en 1991, was dit aantal respectievelijk 39 en 22 bedrijven. Dit is een flinke toename. Bovendien is 10% op dit moment bezig met de ontwikkeling van een eigen code.

Bedrijfscodes beschrijven uiteenlopende onderwerpen. Bijna alle bedrijven beschrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en hun verantwoordelijkheden naar medewerkers. Tweederde gaat ook in op de verantwoordelijkheden naar het milieu en het eigen personeel. Mensenrechten en eerlijk zakendoen worden steeds vaker genoemd.

"Deze toename is positief" zegt Jacques Schraven, voorzitter Stichting NCW (gelieerd met VNO-NCW) in het voorwoord. "Maar een code alléén volstaat niet. Een code heeft alleen effect als bedrijven deze weten te verankeren in processen, cultuur en beleid. Zo krijgt de code handen en voeten in het handelen van alledag. Het management vervult daarbij een sleutelrol."

Het onderzoek laat zien dat bedrijven aan die inbedding steeds meer aandacht gaan besteden. Veel bedrijven hebben een vertrouwenspersoon (68%) of een compliance officer (64%). In ruim eenderde van de bedrijven ondertekenen alle medewerkers de code, bij indiensttreding en ook als de code wordt herzien. De helft van de bedrijven screent medewerkers op risicovolle functies. 30% van de bedrijven biedt managers de mogelijkheid van individuele coaching aan. Bij 57% van de bedrijven wordt de code besproken in het functioneringsgesprek, incidenteel of structureel. 30% van de bedrijven heeft een eigen ethische commissie; voorveelden zijn Numico en Rabobank. Eenvijfde van de bedrijven screent haar leveranciers op integriteit.

De onderzoekresultaten zijn opgenomen in de gratis te verkrijgen handleiding "De Bedrijfscode". Nadere informatie is te verkrijgen bij de auteurs:

Prof. dr. Muel Kaptein, hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteitsmanagement Erasmus Universiteit, directeur Ethicon, onderzoekscentrum voor ethiek, integriteit en duurzaam ondernemen van de Erasmus Universiteit, en adviseur KPMG Integrity & Investigation

Tel.: 010 4081 923
E-mail ethicon@fbk.eur.nl

mr. drs. Huib Klamer, secretaris Stichting NCW en directeur Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie,

Tel. 070 3490468
E-mail info@stichtingncw.nl
Internet www.stichtingncw.nl