Veel onethisch gedrag tijdens werk (August 1, 2001)


Meer dan de helft van de werknemers zegt dat op zijn afdeling te vaak wordt geroddeld, vriendjespolitiek en discriminatie plaatsvindt, en met de eer van het werk van anderen wordt gestreken. Dit meldt Dr Kaptein in het volgende week te verschenen wetenschappelijk blad Bedrijfskunde. Kaptein, werkzaam bij KPMG Ethics & Integrity Consulting en de Erasmus Universiteit, baseert zijn uitspraak op een onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking. Het meetinstrument, de Integriteitbarometer, laat zien dat onvoldoende inzet van medewerkers, roekeloos gebruik van bedrijfsmiddelen en machtsmisbruik eveneens in meer dan de helft van de afdelingen voorkomt. In 1 op de 3 afdelingen wordt onzorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie. In 1 op de 5 afdelingen komt privé-surfen op het internet tijdens werktijd geregeld tot vaak voor. Onjuiste besteding van budgetten, diefstal van bedrijfsmiddelen en het regelen van privé-kortingen bij leveranciers komt in iets minder dan 1 op de 10 afdelingen geregeld tot vaak voor.

Ongewenst gedrag wordt binnen organisatie met name verklaard door de cultuur aldus Kaptein. Tweederde van de Nederlandse organisaties slaagt er goed in om bij medewerkers duidelijk te maken van er van hen wordt verwacht. Juist aan het stimuleren van de naleving van regels en afspraken schort het. In meer dan de helft van de Nederlandse organisaties is er onvoldoende ruimte om dilemma’s te bespreken en overtreders aan te spreken. Slechts 34% van de werknemers ervaart voldoende ruimte op zijn werk om eigen morele opvattingen te uiten. In maar 27% van de gevallen staat een collega of leidinggevende open voor kritiek op zijn gedrag. Door een grotere openheid en transparantie zou veel onethisch gedrag worden voorkomen of tijdig gecorrigeerd worden. Een integere organisatie, zo laten de cijfers zien, bespaart niet alleen veel kosten en schade, maar zorgt ook voor een plezierige werkomgeving – en daardoor betere resultaten - en een betrouwbare uitstraling naar externen toe.

Afdrukken van het artikel zijn verkrijgbaar bij Kluwer BU Business Media, 0570 64 87 88 / 8878. Toelichting op het onderzoek is te verkrijgen bij Muel Kaptein, KPMG, 020-6567701.