Effect Gedragscode

Deze krant deed op 12 april onder de kop 'Gedragscode mist effect op de werkvloer' verslag van een recent onderzoek van Ernst & Young onder medewerkers van beursgenoteerde bedrijven in acht Europese landen. Het beeld dat wordt geschetst, is onjuist.

Allerlei wetenschappelijk onderzoek laat zien dat gedragscodes wel effectief zijn. Echter, gedragscodes zijn nooit in zichzelf doeltreffend. Het resultaat hangt immers af van de inhoud en van het proces waarlangs de code totstandkomt.

Louter concluderen dat enerzijds bedrijven gedragscodes hebben en dat anderzijds zich toch onethisch gedrag voordoet, zegt niets over de effectiviteit van codes. Niet alleen was de steekproef te klein, honderd Nederlandse werknemers zijn niet representatief voor het beursgenoteerde bedrijfsleven. Maar Ernst & Young had ook moeten onderzoeken of en hoe bedrijven hun code implementeren.

Door onderscheid te maken tussen bedrijven die een code goed implementeren, met cultuurprogramma's en bewustzijnsessies, en bedrijven die de code alleen op hun intranet plaatsen, had duidelijk kunnen maken dat codes effectief zijn. Bovendien is het mogelijk dat ernst en omvang van onethisch gedrag aanzienlijk groter zouden zijn zonder een code.

Kortom, het bedrijfsleven verdient het niet om op deze manier de wind van voren te krijgen, juist nu het veel tijd en energie besteedt aan het goed invoeren van gedragscodes. Dit laat onverlet dat de ingeslagen weg van menig bedrijf om een goede code op adequate wijze in te voeren wel moet worden doorgezet, en dat achterblijvers een tandje hoger zouden moeten schakelen.